CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA

Podeu visualitzar ela criteris d'avaluació que els tribunals utilitzaran per valorar el vostre projecte de recerca: